Yeterlik Sınavları ve Tez Savunma Günleri

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
NUMARA PROGRAM TEZ KONU BAŞLIĞI DANIŞMAN TARİH SAAT YER
Zeynep ATAŞ 14 14 51 201 Mimarlık Doktora   Prof.Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN 18.05.2017 10:00 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Seminer Odası
Hüseyin ERGÜN 15 14 50 201 Bilgisayar Mühendisliği Doktora   Yrd. Doç. Dr. Ali
AKMAN
11.05.2017 10:00 Kültür Binası 1
numaralı derslik
Mehmet Bilal ER 15 14 50 101 Bilgisayar Mühendisliği Doktora   Yrd. Doç. Dr. Ali
AKMAN
11.05.2017 10:00 Kültür Binası 1 numaralı derslik