LİSANSÜSTÜ AZAMİ SÜRELER HAKKINDA DUYURU (02.08.2018)