ALES Belgelerinin Geçerlilik Sürelerine İlişkin Bilgilendirme (YÖK Duyurusu)