Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.