ANABİLİM DALIMIZ

Mimarlık Yüksek Lisans Programı, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojinin takip edilmesi, uluslararası standartlara ulaşmak ve çevresel değerlerin korunması için üst düzeyde mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu hedeflere doğrultusunda, ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, toplumla üniversitenin bütünleşmesi, nitelikli araştırmaların yapılması ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi gibi stratejiler ön görülmüştür.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans programında en az 21 kredi ders, 1 seminer ve tez; tezsiz yüksek lisans programında en az 30 kredi ders, 1 seminer ve bir dönem projesi alınmaktadır.

Program lisans derecesine sahip tüm adayların başvurusuna açıktır. Mimarlık dışındaki bölümlerin mezunlarının yüksek lisans programına kabul edilmelerinin ardından yüksek lisans ders kredileri içinde sayılmamak üzere Mimarlık Lisans Programı’ndan bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış olanların bilimsel hazırlık programları, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir.

                                                                                                                                                                                       Dr. Öğretim Üyesi Yekta ÖZGÜVEN

                                                                                                                                                                                                    Anabilim Dalı Başkanı