Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ 
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2457-2483

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Temel Tasarım, Ekolojik Tasarım, Mimari Akustik ve Mimarlık Eğitimi
 

 

 

 

Mimarlık Lisans (A.D.M.M.A, Mimarlık Bölümü -1979), Yüksek Lisans(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1984), Doktora (Orta Doğu Teknik SÜniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1995), Post Graduate Diploma (Institute for Housing Studies - Rotterdam 1986),İdari görevleri: Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama ve Grafik Tasarım Bölümleri Başkanlığı (2003 – 2004), Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanlığı (2004 – 2008) ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Lisans Üstü Ens. Müdürlüğü (2006 – 2008)  yaptı. Üyelikler; Global Eco-Village Network (Küresel Eko-köyler Ağı), Avrupa Konsülü Yönetim Kurulu Üyesi, (1998 – 2000), TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 35. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (1998- 2000), Kültür Bakanlığı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2000 – 2008), TÜBİTAK, Temiz Enerji Vakfı, Üst Kurul Üyesi (2002 – ), Girne Amerikan Üniversitesi (Senatör), Lefke Avrupa Üniversitesi(Senatör).  Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslar arası çok sayıda makale, bildiri ve ödülleri bulunmaktadır.
 
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZKER
İç Mimarlık Bölümü Bşk.Yard. (Türkçe)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2494

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İstanbul'da konut gelişimi,  Sinema ve Mekan, Mekansal Dönüşüm, Mekan ve Mobilya Tasarımı,Osmanlı Dönemi Mekan ve Mobilya, Teknik Resim, Perspektif, Marküteri

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde lisans öğrenimini ikinci olarak tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat Dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında “Türkiye’de Modern Mobilyanın Gelişimi” adlı tezi ile tamamladı. 2006 yılında (bir yıl) Ökümenisches Zentrum Stuttgart Almanya’da Dil eğitimi aldı. 2007 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrenimini “ 1980 Sonrası Konutların Mekânsal Dönüşüm Analizi: İstanbul Örneği” adlı tez çalışmasını 2011 yılında tamamladı. 2004 yılından beri Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. İki tez çalışması dışında, 9 adet karma ve kişisel sergi, 3 adet workshop, bir yarışma finalistliği ve bir mansiyon ödülü bulunmaktadır. Akademik olarak çeşitli idari görevlerde bulunmaktadır. 
 
Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU
 (Türkçe)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2491

Özgeçmiş /CurriculumVitae

Çalışma Alanları: Plastik sanatlar ve eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

1943 ‘de Eskişehir’de doğdu.1967 yılında İstanbul devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Burslu gittiği İngiltere’de Royal Callege of Art’dan tezli master derecesi aldı.(1972) 1972-1980 yıllarında İDGSA Temel Sanat Eğitimi ve Temel Sanat Bilimler Bölümünde asistanlık, 1980-1988 Temel Sanat ve Bilimler Bölümü ve Resim Bölümünde yardımcı Doçentlik, 1988’den 1997’ye kadar doçentlik yaptıktan sonra, 1997’den itibaren Kocaeli Üniversitesi’de Profesörlük 2001 yılından sonrada dekanlık görevini sürdürmektedir.

İngiltere’de Royal Callege of Art’da verdiği tezden sonra İDGSA’da verdiği yeterlilik tezide Temel Sanat Ve sanat Eğitimi üzerine yaptı. Kuramsal çalışmalar olarak, Sanat ve eğitimi üzerine 6 kitabı bulunmaktadır. Eğitimci olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisi IDGSA, UESYO’da Mimar Sinan Üniversitesi Temel Sanat ve BilimlerBölümü’nde, Resim Bölümünde, İç Mimarlık Bölümü’nde, Endüstri ürünleri tasarım Bölümü’nde, Moda Konfeksiyon Yüksek Okulu’nda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Açık öğretim Fakültesi Örgün Eğitim Bölümü’nde, Kocaeli Üniversitesi Kullar meslek Yüksek Okulu’nda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve plastik sanatlar Bölümü’nde lisans ve lisans üstünde çeşitli dersler verdi. Sanatsal etkinlikler bakımından 3 kişisel sergisi, kazandığı ödüller ve çok sayıda karma sergilere katılımları vardır.    
 
Prof. Dr. Nadide SEÇKİN
(Türkçe)
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2461

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Geleneksel Mimari, Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma, Arkeoloji

Üniversite Lisans : 1972-76  İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü
 
Yüksek Lisans : 1976-80 İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü
 Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bölümü
“19. Yüzyıl İstanbul Saray Hamamları”, (yayınlanmamış), İstanbul, 1980.
 
Doktora   : 1982-90 İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Restorasyon Anabilim Dalı
“Topkapı Sarayı’nın Biçimlenmesine Egemen Olan Tasarım Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma (1453-1755)” (yayınlanmış), İstanbul, 1990.
 
1981-85 : Asistan/Araştırma Görevlisi
Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi
(Marmara Üniversitesi Güzel Snatlar Bölümü)
İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 
1985-2011 : Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Restorasyon Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. Umut TUĞLU KARSLI
(Türkçe)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2493

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım Kuram ve Kavramları, İç Mekan Tasarımı, Mekan Tipolojisi, Bina Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Mimarlık Lisans (Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü -2001), Yüksek Lisans (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü –Yapı Fiziği ve Malzeme Programı - 2005), Sanatta Yeterlik (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -Fen Bilimleri Enstitüsü – İç Mimarlık Programı -2008). Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım Kuram ve Kavramları, İç Mekan Tasarımı, Mekan Tipolojisi, Bina Bilgisi. Yayınları: 3 uluslararası kongre yayını, 3 ulusal hakemli dergi yayını, 2 ulusal diğer dergi yayını, 1 ulusal kongre yayını bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP
(İngilizce)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2471

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasarım
Lisans: İç Mimarlık, Bilkent Üniversitesi, 1992-1997
Y.Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 1997-2000
Doktora:  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 2000-2006

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2005-2008
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2008

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Sekreterliği 2002-2003
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Merkez II. Başkanlığı 2003-2005
 
Yrd. Doç. Dr. Aslı AKYILDIZ HATIRNAZ
(Türkçe)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2465

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Çağdaş Tasarım Eğitimi, Temel Tasarım,Yaratıcılığı Geliştirme Metodları, Mekânsal İletişim ve Görsel Algı, Göstergebilim, Mekân-Anlam İlişkileri, Sembolizm, Görsel Sanatlar.
 

Lisans:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , Hacettepe Üniversitesi, 1995-1999

Y. Lisans:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , Hacettepe Üniversitesi,1999-2003

Doktora=Sanatta Yeterlik:İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2004-2010

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2011 

Çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır, çeşitli panel ve sergilerde yer almıştır.
Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER
(İngilizce)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2477

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yapı fiziği, Sürdürülebilir tasarım, Aydınlatma
 

Mimarlık Lisans eğitimini 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği Programında “Kamaşma ve Kamaşmanın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler” başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. 1993–1999 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında çalıştıktan sonra 2000 yılında araştırma görevlisi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Doktora çalışmasını 2006’da Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği Programında “Sürdürülebilirlik Bağlamında Mimaride Güneş Enerjili Etken Sistemlerin Tasarım Öğesi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım” başlıklı teziyle tanımladı.

2006-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çok sayıda etkinlikte ve araştırma projelerinde çalıştı, birçok ulusal ve uluslar arası kongreye bildiri ile katıldı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Araştırma ve eğitim çalışmalarına 2011 yılında Yardımcı Doçent Dr olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
 

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN
(İngilizce)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2474

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
Lisans: Mimarlık / Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi , 1999
Yüksek Lisans:Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002
Doktora: Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.09.2011 

Ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap veya kitap bölümleri bulunmaktadır ve çeşitli atölye ve yaz okulu çalışmaları bulunmaktadır.