ANABİLİM DALIMIZ

Finans Mühendisliği yüksek lisans programı finans, matematik ve endüstri mühendisliği disiplinlerini bir araya getiren ve bu disiplinlerden yararlanmak üzere tasarlanmış disiplinlerarası  bir programdır. Programın temel amacı finansal modelleme ve iyileştirme metodları için teknik bir alt yapı sağlamaktır. Mezunlar finansal pazarları değerlendirmek, yatırım stratejileri belirlemek ve yeni finansal ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması konularında finans endüstrisinde çalışabilirler. Ayrıca çeşitli sektörlerdeki şirketlerin finans bölümlerinde de görev alabilirler.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Cilacı Tombuş
Anabilim Dalı Başkanı