Tanıtım

Enstitünün Misyonu: 

Bilginin öne çıktığı günümüzde, gerek evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak ve gerekse ülkemizin çağdaşlaşmasını hızlandıracak projeler üretebilecek, varolan benzeri projelerde etkin görev yapabilecek yetkin, bilgili ve üretken üst düzeyde mimarlar, mühendisler ve fenciler yetiştirmektir.   

Enstitünün Eğitim Anlayışı:

Enstitü, konulan hedeflere ulaşılmasında;

  • Teorik eğitimin iş hayatında uygulanabilirliğine önem veren,

  • Türkçe ağırlıklı eğitim-öğretim yaparak konuların özümsenmesini kolaylaştıran ve Türkçe’ nin bilim dili olmasına katkı sağlayan,

  • Verilen ödevlerle, eğitim-öğretimi, ders saatleri ve üniversite dışında da sürdüren,

  • Mesai saatlerinde başka bir işte çalışanların da çağın gerektirdiği Lisansüstü eğitim-öğretim alabilmelerine olanak tanımak üzere, eğitim-öğretimi hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında da yapan,
    bir eğitim anlayışına sahiptir.

Enstitünün Hedefleri

Yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla bilimsel bilgi birikiminin yaygınlaştırılması, özümsenmesi, üretilmesi ve kullanılmasına özen göstererek; konusunda iyi yetişmiş yaratıcı, bilim ve teknoloji üretebilen üst düzey araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirebilmektir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY