Yönetim Kurulu

 

Müdür Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY (2659-2388)
Müdür Yardımcısı  
Enstitü Sekreteri Yankı ERGÜL (2593)

                                 

Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY  (Müdür/Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN (Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin ÇAKALLI (Matematik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ünal DEMİRASLAN (İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Enerji Etkin Yapılar Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.  Burhan Demir ÖNER (Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN (Mimarlık Anabilim Dalı BaşkanI)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ (Finans Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (Yapı Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 Enstitü Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY  (Müdür/Başkan)

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Seçilmiş üye)

Yrd. Doç. Serap ÇEKLİ  (Seçilmiş üye)

Yrd. Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (Seçilmiş Üye)