Burslar

Burslarla  İlgili Açıklamalar

 

1)      Burs verilecek öğrencilerin sağlaması gereken ölçütler :

      - ALES’ den alanında en az 80 puan almış olmak,

      - İngilizce ÜDS/KPDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak,

      - Bilgi birikimlerinin yeterliliği, gerçekleştirilmesi planlanan lisansüstü tezlere ve çalışmalara uygunluğu,

        sektörle işbirliği yapmaya yatkınlığı ve bilimsel arzu bakımından Anabilim Dalları tarafından yapılacak mülakat ve

        sınavlardan en az 80 puan almış olmak,

2)      Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak Uluslararası ve Ulusal alanda patent ve ödül almış olmak tercih nedeni olacaktır.

3)      Anabilim Dallarında Başarı sıralamasına göre oluşturulan listeler, Enstitü Kurulunda değerlendirilecektir.

4)      Burs karşılıksız olup Yüksek Lisans-Doktora öğrenim ücretinden muafiyet niteliğindedir.

5)      Her dönemin GANO’ su 3/4 ‘ün altında olması durumunda burs kesilir.

6)      Yapılacak yayın ve buna ilişkin patent hakları üniversitemize aittir.

7)      Burslular arsında üstün başarı sağlayanlara üniversitemizde istihdam imkanı sağlanacaktır