Hazır Formlar

ÖNEMLİ NOT: TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

EL YAZISI İLE YAZILAN FORMLAR  TESLİM ALINMAYACAKTIR.

A. KAYIT FORMLARI

  Döküman No Dosya Adı
  FR-068 Özel Öğrenci Başvuru Formu 
  FR-076 Kayıt Dondurma Formu
  FR-093 Enstitü Muhasebe Kayıt Formu (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)
  FR-094 Lisansüstü Yatay Geçiş Formu
  FR-095 Tezli - Tezsiz Geçiş Formu
  FR-165 Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu
  FR-176 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-1 (EN) 
  FR-177 Yabancı Öğrenci Lisansüstü Başvuru Formu-2 (TR) 

B. YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

  Döküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-166 Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-100 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Yüksek Lisans)
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
  FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
    TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ (Tez savunma sonrası başarılı olan öğrenciler dikkatlice okuyunuz)

C. DOKTORA FORMLARI

  Döküman No Dosya Adı
  FR-096 Tez-Proje Danışmanı Atama Formu
  FR-097 Tez-Proje Danışmanı Değişiklik Formu
  FR-099 Tez Başlığı-Konusu Değişiklik Bildirim Formu
  FR-167 Yeterlik Başvuru Formu
  FR-197 Yeterlik Jürisi Bildirim Formu
  FR-173 Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-169 Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu
  FR-174 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Önerisi Formu
  FR-168 Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu
  FR-179 Doktora Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu
  FR-181 Tez İzleme Jürisi Değerlendirme Formu
  FR-102 Tez Ek Süre Formu
  FR-180 Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu
  FR-182 Tez Savunması Sınav Tutanağı
  FR-101 Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu
  FR-178 Etik ilke ve Kurallara Uyum Beyanı
  FR-105 Şekil Onay Sayfası
  FR-103 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu
    TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ (Tez savunma sonrası başarılı olan öğrenciler dikkatlice okuyunuz)

D.DERSLER

  Döküman No Dosya Adı
  FR-085 Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu
  FR-084 Ders Muafiyeti İşleme Formu
  FR-183 Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi
  FR-184 Ders Eşdeğerliği Dilekçesi
  FR-198 Sınav Sonucu itiraz Formu (Enstitüler)
  FR-171 Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu
  FR-185 Ders İptali-Erteleme Formu

E. ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL

  Döküman No Dosya Adı
  FR-199 Araştırma İzin Dilekçesi
  YÖ-008 Etik Kurul Yönergesi (Başvuru için dikkatle okuyunuz)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: ETİK KURUL BAŞVURULARINDA TEZ ÖNERİSİYLE BİRLİKTE TÜM FORMLARIN HEM ÇIKTI HEM DE CD İÇİNDE PDF FORMATINDA KAYDEDİLMİŞ OLARAK TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR. EKSİK BİLGİ VEYA İMZASI OLMAYAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

  FR-091 Etik Kurul Bilgilendirme Formu
  FR-092 Etik Kurul Başvuru Formu
  FR-088 Bilgilendirilmiş Onam Formu
    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

F. STAJ

  Döküman No Dosya Adı
  FR-059 Staj Başvuru Formu
  FR-060 Staj Değerlendirme Formu

G. DİĞER

  Döküman No Dosya Adı
  FR-079 İkinci Nüsha Diploma Talep Formu 
  FR-186 Pasaport Harcı Muafiyeti Formu
  FR-083 Evrak Talep Formu 
  FR-213 Tezlerin Açık Erişime Yüklenmesini Erteleme Talebi Formu 
  FR-214 Tezlerin Gizlenmesi Talebi Formu


ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (FR-093) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)

Yatay Geçiş Formu (FR-094)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (FR-095)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (FR-165)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (FR-098)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-100)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu (FR-103)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (FR-104)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178) 

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

C.      DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099)

Yeterlik Başvuru Formu (FR-167)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (Form C.5)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (FR-173)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (FR-169)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (FR-174)

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (FR-168)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (FR-179)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (FR-181)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-180)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178)

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

 

D.      DERSLER:

Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu (FR-085)

Ders Muafiyeti İşleme Formu (FR-084)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (FR-183)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (FR-184)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form D.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (FR-171)

Ders İptali/Erteleme Formu (FR-185)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

      Araştırma İzin Dilekçesi (Form E.1)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Başvuru Formu (FR-059)

Staj Değerlendirme Formu (FR-060)

 

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (FR-186)

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN 

ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (FR-093) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)

Yatay Geçiş Formu (FR-094)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (FR-095)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (FR-165)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (FR-098)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-100)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu (FR-103)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (FR-104)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178) 

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

C.      DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099)

Yeterlik Başvuru Formu (FR-167)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (Form C.5)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (FR-173)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (FR-169)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (FR-174)

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (FR-168)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (FR-179)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (FR-181)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-180)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178)

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

 

D.      DERSLER:

Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu (FR-085)

Ders Muafiyeti İşleme Formu (FR-084)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (FR-183)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (FR-184)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form D.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (FR-171)

Ders İptali/Erteleme Formu (FR-185)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

      Araştırma İzin Dilekçesi (Form E.1)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Başvuru Formu (FR-059)

Staj Değerlendirme Formu (FR-060)

 

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (FR-186)

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN