Hazır Formlar

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (FR-093) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)

Yatay Geçiş Formu (FR-094)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (FR-095)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (FR-165)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (FR-098)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-100)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu (FR-103)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (FR-104)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178) 

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

C.      DOKTORA FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099)

Yeterlik Başvuru Formu (FR-167)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (FR-197)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (FR-173)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (FR-169)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (FR-174)

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (FR-168)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (FR-179)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (FR-181)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-180)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178)

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

D.      DERSLER:

Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu (FR-085)

Ders Muafiyeti İşleme Formu (FR-084)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (FR-183)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (FR-184)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (FR-198)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (FR-171)

Ders İptali/Erteleme Formu (FR-185)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

      Araştırma İzin Dilekçesi (FR-199)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Başvuru Formu (FR-059)

Staj Değerlendirme Formu (FR-060)

 

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (FR-186)

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN 

ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (FR-093) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)

Yatay Geçiş Formu (FR-094)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (FR-095)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (FR-165)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (FR-098)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-100)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu (FR-103)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (FR-104)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178) 

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

C.      DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099)

Yeterlik Başvuru Formu (FR-167)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (Form C.5)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (FR-173)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (FR-169)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (FR-174)

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (FR-168)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (FR-179)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (FR-181)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-180)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178)

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

 

D.      DERSLER:

Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu (FR-085)

Ders Muafiyeti İşleme Formu (FR-084)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (FR-183)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (FR-184)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form D.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (FR-171)

Ders İptali/Erteleme Formu (FR-185)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

      Araştırma İzin Dilekçesi (Form E.1)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Başvuru Formu (FR-059)

Staj Değerlendirme Formu (FR-060)

 

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (FR-186)

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN 

ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (FR-093) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır)

Yatay Geçiş Formu (FR-094)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (FR-095)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (FR-165)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu (FR-098)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-100)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tez Teslim Formu (FR-103)

Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığına Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (FR-104)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178) 

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

C.      DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (FR-096)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (FR-097)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (FR-099)

Yeterlik Başvuru Formu (FR-167)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (Form C.5)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (FR-173)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (FR-169)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (FR-174)

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (FR-168)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (FR-179)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (FR-181)

Tez Ek Süre Formu (FR-102)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (FR-180)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (FR-182)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (FR-101)

Etik İlke ve Kurallara Uyum Beyanı (FR-178)

Şekil Onay Sayfası (FR-105)

 

D.      DERSLER:

Ders Ekleme-Bırakma-Çekilme Formu (FR-085)

Ders Muafiyeti İşleme Formu (FR-084)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (FR-183)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (FR-184)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form D.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (FR-171)

Ders İptali/Erteleme Formu (FR-185)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

      Araştırma İzin Dilekçesi (Form E.1)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Başvuru Formu (FR-059)

Staj Değerlendirme Formu (FR-060)

 

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (FR-186)

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN