Kesin Kayıt Belgeleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi 
 • ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 •  Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

DOKTORA İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Yüksek Lisans Diploması Aslı Fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
 • ALES çıktısı, GMAT veya GRE Belgesi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’den alınacak diploma denklik belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı (KPDS, ÜDS veya YDS ile YÖK’ün eşdeğer olarak belirlediği sınavlardan en az 55 puana karşılık gelen Sınav Sonuç Belgesi)
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek  adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.