Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN  (Müdür/Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN (Seçilmiş üye)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ENGİNCAN (Seçilmiş üye)

Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR (Seçilmiş Üye)