Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY  (Müdür/Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN (Seçilmiş üye)

Yrd. Doç. Serap ÇEKLİ  (Seçilmiş üye)

Yrd. Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (Seçilmiş Üye)

Yrd. Doç. Dr. Sevilay UÇAR (Müdür Yardımcısı)