DUYURULAR- HABERLER

ANABİLİM DALIMIZ

Üniversitemiz “Enerji Etkin Yapılar” Yüksek Lisans programı ; mimarlık ve mühendislik ara kesitinde bir program olup bu  alanlardan  lisans eğitimi almış mezunları kabul etmektedir. Bu program, mezunlarının yapı tasarım ve uygulamalarda toplum ve çevreyi gözeterek disiplinler arası bir etkileşimle; teknolojideki gelişmeleri takip ederek yenilenebilir-alternatif temiz enerji kaynaklarını kullanan, enerji kayıplarını minimize eden ve böylece ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunan yüksek lisanslı mimar ve mühendis olmalarını amaçlamaktadır. Yüksek lisans programının  içeriği ağırlıklı olarak Mimarlık, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve ilgili diğer bilim dallarını kapsamaktadır.

                                                                                                            Dr. Öğretim Üyesi Aliye Ceren ONUR

                                                                                           Anabilim Dalı Başkanı