Başvuru Koşulları

KAYIT KABUL ŞARTLARI

 (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) herhangi bir puan türünden 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmak. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.”

 (2) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme yöntemi Senato tarafından belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye etkisi %50’ den az olamaz.

(3) Güzel Sanatlarla ilgili  programlara başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

·         Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

·         Özel öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.