ANABİLİM DALIMIZ

Endüstri Mühendisliği, verimli sistemler tasarlamak, kurmak ve mevcut sistemleri daha verimli hale getirmek için temel bilimlerdeki bilgi ve becerileri mühendislik disipliniyle birleştirerek çeşitli bilimsel yöntemler geliştiren ve uygulayan mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisleri, işgücü, bilgi, enerji, hammadde, para, zaman, ekipman gibi kaynakların en az maliyetli ve en etkin şekilde temini ve kullanımını sağlar. Malzemenin yanı sıra bilgi akışını kontrol ve koordine eder. Şirketin iş yapma şeklini (iş akışları ve süreçleri) verimliliği artıracak şekilde organize eder, gerekirse yeniden tasarlar. Teknik uzmanlarla yönetim arasında köprü görevi yapar. Orta ve üst düzey yöneticilere karar verme aşamasında bilimsel destek sağlar. Üretim ve hizmet kalitesini artırmaya, hataları azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Yöneylem araştırması, sistem analizi ve tasarımı, sistem geliştirme, verimlilik yönetimi, üretim planlama, kalite yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü, benzetim, iş ve zaman etüdü, ergonomi, tesis planlama, envanter yönetimi, işgücü planlama, yatırım planlama, mühendislik ekonomisi, maliyet muhasebesi, proje yönetimi, optimizasyon Endüstri Mühendisliğinin başlıca ilgi alanlarıdır.

Bu amaçla Bölümümüz, yukarıda belirtilen ilgi alanlarıyla örtüşen konuları detaylı bir şekilde işleyerek günün gereksinimlerine cevap verebilecek dinamik bir program sunmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Anabilim Dalı Başkanı