Academic Staff

Prof. Dr. Emre AYSU
 

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2503

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Kentsel Tasarım 
Şehircilik, Dijital Tasarım Yöntem
ve Metodları, Eğitim'de Kalite 
ve Toplam Kalite    
 

İstanbul Teknik Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi), Mimarlık  Bölümü Lisans (1966) ve Yüksek Lisans (1967) programlarını bitiren Prof.Dr. Emre AYSU 1976 yılında İDMM. Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Anabilim Dalında Doktor, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeYard. Doç., 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeÜniversite Doçenti (İTÜ), 1991 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Profesör ünvanlarını kazandı. 1989-1996 yılları arasında Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1989-2004 yılları arasında YTÜ. Mimarlık Fakültesi “Bilgisayar Ortamında Araştırma, Tasarım Laboratuarı (BOAT-GIS)” kurucusu ve Yöneticisi, 1992-1995 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, 1996-2004 yılları arasında Rektör Yardımcılığı ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 2004-2007 yılları arasında; “Mimarlık Fakültesi Dekanı”, Üniversitelerarası Kurul, Avrupa Birliğine Uyum Programı kapsamında kurulan “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması-Mimarlık Komisyonu” üyeliği, 2004-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul“Mimarlık Temel Alan Komisyonu Üyeliği”, 2005 yılında “Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı”, görevlerinde bulundu. 1970 yılında başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliği görevini 2009 yılı Kasım ayında emekliye ayrılarak tamamlayan Prof.Drf.Emre AYSU, “ICOMOS-Milli Komite ve İcra Komitesi” üyesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde dışarıdan öğretim üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra 2010 Eylül ayından bu yana Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Dekanı olarak görevine devam etmektedir. Prof.Dr.Emre AYSU’ nun yayınlanmış pek çok ulusal ve uluslararası akademik ve planlama, tasarım çalışmaları bulunmaktadır. 
 
Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN
Vice Dean
Head of Architecture Department

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2458

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
Mimarlık Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü -1976), Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü - 1981), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı - 1989); Araştırma Alanları: Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon, Geleneksel Konut Mimarisi, Mimari Tasarım; Yayınları:  3 uluslararası kitap bölümü, 10 makale, 9 kongre bildirisi; 10 mimari proje, 9 proje danışmanlığı,
Ödüller: 1 mimari proje yarışmasında ödül, Icomos üyeliği 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(part-time)
 

Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Sayısal yöntemler ve Gemi Hareketleri

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış olan Prof. Alkan aynı bölümde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Gemi Hareketleri uzmanlık alanlarıdır. Doktora çalışmaları esnasında İtalya'da araştırma çalışmaları gerçekleştiren Alkan sahip olduğu uluslararası akademik ve endüstriyel işbirliği ağı ortamında çeşitli kurumlarda görevler yapmaktadır. Kuruluşuna destekler verdiği üniversitemiz Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü'nde Tasarım Stüdyosu III ve Gemi Teorisi derslerini vermektedir.
 
Prof. Dr. Ömer AYDIN
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mühendislik Ölçmeleri, Hassas Yükseklik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri,GPS Ölçmeleri

1963 - Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
1968 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Lisans, İstanbul
1969 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Yüksek Lisans, İstanbul
1970 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Araştırma Görevlisi, İstanbul
1977 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doçent, İstanbul
1981 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doktora, İstanbul
1989 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Profesör, İstanbul
 
Prof. Dr. Bora DAMALI
(part-time)
 
[email protected]
Tel :0 216 626 10 50/ 2475
 

Research Areas: Yapı Bilgisi

Lisans: D.G.S.A, 1961
Y. Lisans: D.G.S.A, 1961
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1983
Doçentlik Tarihi : 1986
Profesörlük Tarihi : 1999

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2007-

Maltepe Üniversitesi Senato Üyeliği 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanı Başvuru Değerlendirme Komisyonu Üyeliği 2008- …
MSÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1997–1999 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı 1995–1998 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 1991–1994 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1991–1994 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı 1983–1986 yıllarında yapıldı.
İDGSA Mimarlık Yüksek Okulu Gece Bölümü Başkanlığı 1978–1980 yıllarında yapıldı.Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN
(part-time)
 
[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 /2474

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: Yapı içi Konstrüksiyon

Lisans, Y. Lisans: D.G.S.A, 1959
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1986

Doçentlik Tarihi:                 1987

Profesörlük Tarihi:              1994

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
2008-2009 İdari Görevler:
-Eğitim Komisyon Üyeliği
-Eğitim Komisyon Temsilciliği
 
-  Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Etüd Proje Dairesi Sağlık Yapıları Fen Heyeti Müdürlüğü     1968 -1973
- Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu  Müdürlüğü  1994  1997
- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı  1997-2002
- Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanlığı  2002-2005Prof. Dr. Cengiz EREN

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2460

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Architecture, Tourism Buildings, 5 Star Hotels, Nautical Design

Design and Implementation Activities

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri,kitap ve ödülleri bulunmaktadır.

2006 Bahçeşehir Üniversitesi - Profesör

1996 -2006 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Profesör

1974-1996 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Öğretim Görevlisi

1967-1972 D. G. S. A. Mimarlık Bölümü - Asistan
Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ 
Head of Interior Arch. Department

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2483

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Temel Tasarım, Ekolojik Tasarım, Mimari Akustik ve Mimarlık Eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Mimarlık Lisans (A.D.M.M.A, Mimarlık Bölümü -1979), Yüksek Lisans(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1984), Doktora (Orta Doğu Teknik SÜniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1995), Post Graduate Diploma (Institute for Housing Studies - Rotterdam 1986),İdari görevleri: Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama ve Grafik Tasarım Bölümleri Başkanlığı (2003 – 2004), Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanlığı (2004 – 2008) ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Lisans Üstü Ens. Müdürlüğü (2006 – 2008)  yaptı. Üyelikler; Global Eco-Village Network (Küresel Eko-köyler Ağı), Avrupa Konsülü Yönetim Kurulu Üyesi, (1998 – 2000), TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 35. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (1998- 2000), Kültür Bakanlığı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2000 – 2008), TÜBİTAK, Temiz Enerji Vakfı, Üst Kurul Üyesi (2002 – ), Girne Amerikan Üniversitesi (Senatör), Lefke Avrupa Üniversitesi(Senatör).  Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslar arası çok sayıda makale, bildiri ve ödülleri bulunmaktadır.
 

Prof. Dr. Aydın ESEN
(part-time)
 
[email protected]
Tel :0 216 626 10 50/ 2489
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Yapı donatımı, Yapıda enerji ekonomisi, Güç enerjisi

Lisans: D.G.S.A, Mimarlık

Yüksek Lisasn: D.G.S.A Mimarlık

Doktora: M.S.Ü, İç Mimarlık

Verdiği dersler:  Teknik donatım, tesisat, aydınlatma, tasarı geometri, teknik resim, yapı tesisatı

İdari görevleri:  

2000- Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör
2005- Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
2007- Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
2008- Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği

Maltepe Üniversitesi Senato Üyeliği
Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanlığı
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Özel Yetenek Sınavları Jüri Başkanlığı
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alma Bilim Sınavı Jürileri Başkanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
(part-time)
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Kentsel Tasarım, Şehircilik

Doktora / Sanatta Yeterlilik:1993, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Şehircilik
Kentsel Tasarım Kapsamında Tarihi Kentsel Mekânlarda Arayüzlerin Düzenlenmesine Sistemli Bir Yaklaşım
Y.Lisans: 1984, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Kentsel Tasarım
Yeni Bir Tasarım Politikası Olan Tasarım Rehberleri ve Ülkemiz Için Uygulama Gerekliliği
Lisans: 1982, I.T.Ü. Maçka Mimarlık Fakültesi
 
Çok sayıda bilimsel yayın, sergi,ödül ve uygulamarı bulunmaktadır.Prof. Dr. Nadide SEÇKİN

Tel :0 216 626 10 50/ 2461

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: Geleneksel Mimari, Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma, Arkeoloji

Üniversite Lisans : 1972-76  İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü
 
Yüksek Lisans : 1976-80 İ.D.M.M.A. Mimarlık Bölümü
 Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bölümü
“19. Yüzyıl İstanbul Saray Hamamları”, (yayınlanmamış), İstanbul, 1980.
 
Doktora   : 1982-90 İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Restorasyon Anabilim Dalı
“Topkapı Sarayı’nın Biçimlenmesine Egemen Olan Tasarım Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma (1453-1755)” (yayınlanmış), İstanbul, 1990.
 
1981-85 : Asistan/Araştırma Görevlisi
Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi
(Marmara Üniversitesi Güzel Snatlar Bölümü)
İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 
1985-2011 : Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Restorasyon Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Haluk SEZGİN
(part-time)
 
[email protected]
Tel :0 216 626 10 50/ 2474
 
 
Research Areas:Mimari Restorasyon, Mimarlık Tarihi
 
 
 

14 Aralık 1933 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul İleri Okulunda, orta öğrenimini de 1954 yılında Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenim için giriş sınavını kazandığı Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden (Bu günkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Mim. Fak.) 1961 yılında mezun oldu.

Askerlik görevini Doğu Bölgesi İnşaat Emlâk Daire Başkanlığı emrinde Ağrı ve Malazgirt’te tamamladı. 1965 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümüne asistan olarak girdi. Prof. Dr. Sedad H. Eldem, Prof. Feridun Akozan ve Prof. Orhan Şahinler’e asistanlık yaptı.1974 yılında doçentliğe 1979 yılında da profesörlüğe terfi etti. 14.12.2000 tarihinde yaş ahdinden emekli oldu. 14.06.2002. tarihinde Selânik Aristoles Üniversitesi, balkan Ülkeleri Kültür Mirasının Korunması ve Bu ülkeler Bilim Adamları ve Halklarının birbirlerini tanımaları için yaptığı çalışmalardan ötürü kendisine Selânik’de törenle Onursal Doktor” üvnanı ve bunu kullanma yetkileri veriliştir. Halûk SEZGİN  bu dalda Aristoles Üniversitesi’nin doktora verdiği üçüncü yabancı bilim adamıdır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivesitesi’nde görev yaptığı dönemde Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2006- 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi  İletişim Fakültesi’ne  Öğretim Görevlisi olarak Fransızca Sanat Tarihi dersleri vermiştir.

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı olarak 1998-1999-2000 yıllarında görev yapmıştır.                                             

 Kudüs'de İsrail Arap Cemaatleri arasında,ve Harem-i Şerif ile ilgili bir anlaşmazlık konusunda hakemlik,ayrıca,  Avrupa Konseyi Kültür Komitesi Delegesi veUNESCO Lahey Antlaşması Yenileme Konseyi Gelegesi gibi görevler devlet tarafından verilmiştir. Kendisinin yurt içi ve yurt dışı bir çok yayını bulunmaktadır.
 

Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2491

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Research Areas: Plastik sanatlar ve eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

1943 ‘de Eskişehir’de doğdu.1967 yılında İstanbul devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Burslu gittiği İngiltere’de Royal Callege of Art’dan tezli master derecesi aldı.(1972) 1972-1980 yıllarında İDGSA Temel Sanat Eğitimi ve Temel Sanat Bilimler Bölümünde asistanlık, 1980-1988 Temel Sanat ve Bilimler Bölümü ve Resim Bölümünde yardımcı Doçentlik, 1988’den 1997’ye kadar doçentlik yaptıktan sonra, 1997’den itibaren Kocaeli Üniversitesi’de Profesörlük 2001 yılından sonrada dekanlık görevini sürdürmektedir.
İngiltere’de Royal Callege of Art’da verdiği tezden sonra İDGSA’da verdiği yeterlilik tezide Temel Sanat Ve sanat Eğitimi üzerine yaptı. Kuramsal çalışmalar olarak, Sanat ve eğitimi üzerine 6 kitabı bulunmaktadır. Eğitimci olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisi IDGSA, UESYO’da Mimar Sinan Üniversitesi Temel Sanat ve BilimlerBölümü’nde, Resim Bölümünde, İç Mimarlık Bölümü’nde, Endüstri ürünleri tasarım Bölümü’nde, Moda Konfeksiyon Yüksek Okulu’nda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Açık öğretim Fakültesi Örgün Eğitim Bölümü’nde, Kocaeli Üniversitesi Kullar meslek Yüksek Okulu’nda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve plastik sanatlar Bölümü’nde lisans ve lisans üstünde çeşitli dersler verdi. Sanatsal etkinlikler bakımından 3 kişisel sergisi, kazandığı ödüller ve çok sayıda karma sergilere katılımları vardır.      Prof. Dr. Hülya TURGUT
(part-time)
 
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas:Mimari Tasarım, Mimarlık Eğitimi,  Çevre ve Davranış Çalışmaları, Konut Tasarımı ve Araştırmaları, Kent: Degişim ve Dönüşümler”

Beşiktaş Atatürk Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, İTÜ’den Lisans (Mimarlık Fakültesi,1982) ve  Yüksek Lisans (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984) derecelerini aldı.“Kültür- Davranış - Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem”başlıklı doktora çalışması tamamlayarak 1990’da, İ.T.Ü.’den “Doktor” unvanını aldı. İTÜ’de 1984-1990 yılları arasında Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi,1990-1992 arasında Y.Doç., 1992-1998 arasında Doçent, sonrasında ise Prof. olarak görev yapan Turgut , 2002-2003 yıllarında Altyapı ve Bina yatırımlarından sorumlu rektör Yardımcılığı yaptı.2010 yılından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi- Mimarlık ve tasarım Fakültesinde görev yapmakta; İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ders vermeye devam etmekte ve aynı zamanda 2007 yılından itibaren İstanbul  İstanbul Kültür Üniversitesi-Mimarlık Bölümünde Mimari Tasarım atolyesi yürütücülüğünü yapmaktadır.

”Mimari Tasarım, Çevre ve Davranış Çalışmaları, Konut Tasarımı ve Araştırmaları, Mimarlık Eğitimi, Kent: Degişim ve Dönüşümleri” alanlarında çalışan Turgut’un , ulusal ve uluslararası  bildiri, makale,kitap, araştırma kitap ve raporları  ve mimari proje yarışmalarında jüri üyelikleri,ödülleribulunmaktadır.Çeşitli toplantılarda ve dergilerde Bilimsel Komite ve Yayın Kurulu Üyelikleri yapmakta ve Uluslararası IAPS-CSBE-’Culture and Space in Built Environment/ Yapısal Çevrede Kültür ve mekan ’ çalışma ağının koordinatörlüğünü yürütmektedir.
 
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
(part-time)
 
[email protected]
Tel :0 216 626 10 50/ 2502
 

Research Areas: Yatlar, Küçük Teknelerin Dizaynı ve Stabilite Hesapları, Askeri Gemilerin Stabilite Hesapları, Uluslararası Denizcilik Kuralları, Bilgisayar Destekli Yat Tasarımı, Denizcilik Eğitimi

1970 yılı Tirebolu doğumludur. 1991 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Programında 1998 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında Doçent, 2009yılında Profesör olmuştur. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 

Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari Tasarım,Tasarım Tarihi,Konut Tasarımı, Eski Kent Dokusunda Tasarım,Bina Türleri
Tülin Görgülü is a Professor , in the Faculty of Architecture in Maltepe University  of Istanbul . She  is lecturer of design theory, design history and studio courses in the Faculty of Architecture . She is also a thesis supervisor in undergraduate, graduate and PhD levels. Her research is specialized in the areas of design, design theory, design history, building theory and design, and housing. Tülin Görgülü is a member of the professional organizations like ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), DOCOMOMO (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement)  She has published several academic papers, articles in national and international journals and she has many architectural projects  and designs in Turkey. She was  the Kurator of the  2011 | International Architecture Biennialin Antalya.Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Tel :0 216 626 10 50/2480

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Prof. Dr. K. Ferhan Yürekli graduated from Istanbul Technical University, Faculty of Architecture with Dipl. İng. Arch. degree in 1967. Since 1970 he has been a faculty member of the same school. In this institute he has held positions like Head of Architectural Design Chair, vice Dean and the Dean of the Faculty. He had also taught at Anadolu, Osmangazi and Uludağ Universities and Gebze Higher Institute of Technology, and visited MARKHI/Moscow as a guest critic. In 2012 he has been awarded for "Award of Distinguished Education for Architecture" by Mimed-Arched. Except from many papers and articles published nationally and internationally, he has published 7 books on architecture. He is one of the four founding members of Archiprix-Türkiye National Graduation Projects Contest.
 Asst. Prof. Fethi KADIOĞLU
(part-time)

[email protected] 
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Research Areas: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

Doktora: İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat, Yapı (1999)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Yapı Mühendisliği, Mekanik (1994)

Lisans:İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi,İnşaat Müh. Bölümü (1990)

Lise:Kabataş Erkek Lisesi (1986)

Ulusal ve uluslar arası çok sayıda yayın ve kitapları bulunmaktadır.
Asst. Prof. Tolga AKBULUT

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 
Research Areas: Mimari Anlatım Teknikleri, Bina Bilgisi
 

Lisans: Mimarlık Bölümü,İTÜ1993

Y.Lisans: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı-Mimarlık, 1997

Doktora: YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım, 2004
 

Asst. Prof. Özlem ATALAN

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2487

 
 
Research Areas: Mimari Restorasyon, Koruma Kavramları ve Metodları, Boğaziçi Mimarisi
 

Lisans: Mimarlık Bölümü, Ankara Gazi Üniversitesi, 1996

Y.Lisans: Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003

Doktora: Mimarlık Anabilim Dalı   Restorasyon Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008

Ulusal ve uluslar arası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.
 

Asst. Prof. Tülay AYAŞLIGİL
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş  / Curriculum Vitae

Research Areas:Peyzaj Tasarım

Lisans: Peyzaj Mimarlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1989

Y.Lisans: Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi, 1993

Doktora: Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi, 1997

24.05.1999 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Kadrosuna atandı. 
Asst. Prof. Meral AYBERK
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Mimarlık lisans eğitimini  Devlet Güzel Sanatla Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ( Mimar Sinan Üniversitesi) 1977,Yüksek Lisans İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi(Yıldız Teknik Üniversitesi) Mimari Tasarım Dalında 1979, Doktora Yıldız Üniversitesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında 1987 tamamlanmıştır.Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Bilim Dalında 1980 yılında asistan ,1985 yılında Öğretim Görevlisi,1992 yılında Yrd.Doç.Dr. olmuştur. 2004 yılında emekliye  ayrılarak   Yıldız Teknik Üniversitesi ve T.C. Maltepe Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır
 

Asst. Prof. Nihat BİNDAL
(yarı zamanlı)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Research Areas: Tasarı geometri, temel tasarım, bilgisayarla tasarım, perspektfi

Roma Üniversitesi Mim. Fak.  Lisans, Y. lisans, Doktora

Çok sayıda uygulama, ödül, sergi, ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

 

1996 – ...   TC. Maltepe Üniversitesi. Mim. Fak. (mim. Proje)Asst. Prof. Pınar ENGİNCAN BOL

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2468

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Yapı Üretimi, Konut Üretimi, Konut Politikaları, Kentsel Yenileme
 
 
Lisans: Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997
Y.Lisans: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000
Doktora: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
 
Öğr.Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2003-2009
Öğr.Gör.Dr.Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2009-2010
Yard.Doç.Dr.Mimarlık Fakültesi Maltepe Üniversitesi, 2010-

Ulusal ve uluslar arası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.
Asst. Prof. Canan ERSELÇUK
Vice Head of Nautical Design Depart.

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2456

Özgeçmiş Curriculum Vitae

 

Research Areas: Tourism Buildings, Product Design, Furniture
 

2009- ... : T.C. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 

2001-2010: T.C Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık,İç Mimarlık End.Tas. Bölümlerinde Proje Yöneticisi,   Yard.Doç,Dr

1986-1996: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Yard.Doç

1979-1986: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Doktora

1974-1979: İ.D.G.S.A. U.E.S.Y.O End.Ürün.Tas Bölümü  Asistan
 
Asst. Prof. Müge ERTEMLİ
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Study Areas : Nautical Materials, Building Physics and Materials, Art and Architecture

Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programı ile Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar programını tamamlayarak iki ayrı disiplinde yüksek lisansını aldı. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programında “Ahşap Deniz Araçlarında Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi” isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Asst. Prof. Mehmet Aziz GÖKSEL
Head of Nautical Design Department

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2456

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Nautical Design, Yacht Design, Short Range Public Transportation Design, Semiotics

Design and Implementation Activities

Primary and Secondary School: TED Ankara Koleji, Ankara
BSc: Interior Architecture, MSGSÜ, İstanbul
MSc: Yacht Design, Istituto Quasar, Roma
MA: Visual Communication Design, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
PhA: Interior Architecture, MSGSÜ, İstanbul
PhD: Industrial Product Design (in progress) MSGSÜ, İstanbul
Languages: Turkish (Native), English, Italian, French, Russian
 

Turkey’s first yacht designer with a graduate degree and more than twenty design registers, Mehmet took courses at the YTÜ Naval Architecture and Marine Engineering Department. His master’s thesis, named “Megayacht Image”, became the first academic research paper on mega-yachts in Turkey. He founded the design office Türknotik in 2000 and within ten years, he signed more than thirty design projects; some of them realized. He submitted his doctorate (PhA) thesis, defending the premise that “Nautical Design is an independent technical discipline”. He served in the İSTERSKOM Boat Design Branch Office of Turkish Navy under the rank of Mar. Eng. Ensign. He published a number of papers regarding interdisciplinarity and design education, gave interviews, held panels and conferences. He founded the world’s first undergraduate yacht design department at T.C. Maltepe Üniversitesiin İstanbul in 2009.
 

Asst. Prof.  İsmail GÜNUR
(part-time)

[email protected] 
Tel :0 216 626 10 50 / 2481

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Şehir Planlama ve
Kentsel Tasarım, Yeni Kentler 

Lisans: Mimarlık, İDGS Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1970

Y. Lisans: Mimarlık, İDMM Akademisi, 1976

Sanatta Yeterlik, FBE, Mimar Sinan Üniversitesi, 1986

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası makale, bildirileri bulunmaktadır.
Elmira Gur
 
Asst. Prof. Elmira A.GÜR
(part-time)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri
 
Lisans: Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1989
Y. Lisans: Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992
Doktora: Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001
Araştırma Görevlisi:               İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi                                                     Anabilim Dalı, Ocak 1992.
Araştırma Görevlisi Dr.:         İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi                                                     Anabilim Dalı, Aralık 2001.
Yardımcı  Doçent:                  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi                                                     Anabilim Dalı,Ağustos 2005
 

Ulusal ve uluslararası makale, bildiri, kitap ve kitap bölümleri, proje ve ödülleri bulunmaktadır.
Asst. Prof. Aslı AKYILDIZ HATIRNAZ

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2465

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Research Areas: Çağdaş Tasarım Eğitimi, Temel Tasarım,Yaratıcılığı Geliştirme Metodları, Mekânsal İletişim ve Görsel Algı, Göstergebilim, Mekân-Anlam İlişkileri, Sembolizm, Görsel Sanatlar.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Lisans:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , Hacettepe Üniversitesi, 1995-1999

Y. Lisans:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , Hacettepe Üniversitesi,1999-2003

Doktora=Sanatta Yeterlik:İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2004-2010

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2011 

 

Çok sayıda bildiri ve makalesi bulunmaktadır, çeşitli panel ve sergilerde yer almıştır.
Asst. Prof. Umut TUĞLU KARSLI

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2493

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım Kuram ve Kavramları, İç Mekan Tasarımı, Mekan Tipolojisi, Bina Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Mimarlık Lisans (Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü -2001), Yüksek Lisans (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü –Yapı Fiziği ve Malzeme Programı - 2005), Sanatta Yeterlik (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -Fen Bilimleri Enstitüsü – İç Mimarlık Programı -2008). Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım Kuram ve Kavramları, İç Mekan Tasarımı, Mekan Tipolojisi, Bina Bilgisi. Yayınları: 3 uluslararası kongre yayını, 3 ulusal hakemli dergi yayını, 2 ulusal diğer dergi yayını, 1 ulusal kongre yayını bulunmaktadır.

 
Asst. Prof.  Elif SÜYÜK MAKAKLI

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2469

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Yapı Bilgisi, Mimarlık ve Nano Teknoloji, Sürdürülebilir Cephe Sistemleri, Yüksek Yapılar ve Yapım teknolojileri

 Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nden sonra, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını Viyana Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım ve Konstrüksiyon Bölümünde Prof. William ALSOP ve Prof.Herbert OSANNA yönetiminde “Endüstriyel Devrimden Nanoteknolojik Devrime, Teknolojinin Mimarlık Üzerindeki Rolü ve Etkisi” adlı teziyle tamamlayarak /Dr.tech./ unvanını aldı. Basılmış 1 adet kitap, 1 uluslar arası makalesi bulunmaktadır.
Yabancı Diller: İngilizce, Almanca. Asst. Prof. Demet MUTMAN

Tel :0 216 626 10 50 / 2482
 
 
Research Areas: Kentler, Kentsel gelişme dinamikleri,Küçük ölçekli aktiviteler ile desteklenen alternatif dönüşümler, Mekan politikaları ve bölünmüş toplumlar.

Mimarlık Lisans (Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2000), Yüksek Lisans (Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2003, Tez Danışmanı: Prof. Dr. N. Dostoğlu), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2011, Tez Danışmanı: Prof. Dr. O. Hacıhasanoğlu). Kentsel dönüşüm ve iyileştirmede kısa süreli aktiviteler yardımı ile alternatif yaklaşımlar üzerine yoğunlaşan Mutman, 2009 yılında Urban Age İstanbul Konferansı kapsamında London School of Economics ve Deutsche Bank ortaklığı ile düzenlenen Urban Age Ödülünün koordinasyonunu yürütmüştür. 2005-2006 yılları arasında Bauhaus Dessau’da UN-Urbanism temalı sertifika programına katılmış ve ardından Bauhaus Dessau bünyesinde Mostar kentinin savaş sonrası yeniden yapılanma süreci olarak alternatif ve bütüncül bir kent planı üzerine W. Hackenbroich, M. Kuc, K. Vöckler ile birlikte çalışmaya devam etmiştir. 2008 yılında O. Akbar küratorlüğündeki Archilab Europe Strategic Architecture sergisinin kürator ekibinde U. Achternkampf, A. Baltchun ve E. Mittmann ile birlikte yer almıştır. 2010 yılından bu yana Archis Interventions çalışma ağında yer alan Mutman, aynı ağın Bölünmüş Kentler grubunda Kıbrıs ve Bosna-Hersek proje koordinasyonlarını yürütmektedir. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş, uluslararası kitaplarda basılan, ulusal hakemli ve diğer periyodik dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadir. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları ve doğal afetlerden etkilenen insanlar için biyoiklimsel mimari barınaklar konulu uluslararası mimarlık yarışmasından A. Mussche ile birlikte aldıkları jüri özel ödülü bulunmaktadır.
Asst. Prof. Esra SAKINÇ ÖNER

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2477

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: Yapı fiziği, Sürdürülebilir tasarım, Aydınlatma
 

Mimarlık Lisans eğitimini 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği Programında “Kamaşma ve Kamaşmanın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler” başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. 1993–1999 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında çalıştıktan sonra 2000 yılında araştırma görevlisi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Doktora çalışmasını 2006’da Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği Programında “Sürdürülebilirlik Bağlamında Mimaride Güneş Enerjili Etken Sistemlerin Tasarım Öğesi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım” başlıklı teziyle tanımladı.

2006-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çok sayıda etkinlikte ve araştırma projelerinde çalıştı, birçok ulusal ve uluslar arası kongreye bildiri ile katıldı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Araştırma ve eğitim çalışmalarına 2011 yılında Yardımcı Doçent Dr olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Asst. Prof. Hicran ÖZALP

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2471

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasarım
Lisans: İç Mimarlık, Bilkent Üniversitesi, 1992-1997
Y.Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 1997-2000
Doktora:  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 2000-2006

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2005-2008
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2008

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Sekreterliği 2002-2003
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Merkez II. Başkanlığı 2003-2005

     

Asst. Prof. Yekta ÖZGÜVEN

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 /

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Research Areas: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
Lisans: Mimarlık / Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi , 1999
Yüksek Lisans:Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002
Doktora: Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.09.2011 

Ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap veya kitap bölümleri bulunmaktadır ve çeşitli atölye ve yaz okulu çalışmaları bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 /

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 
  

Asst. Prof. Serpil ÖZKER
Vice Head of Interior Arch.Department

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2494


Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: İstanbul'da konut gelişimi,  Sinema ve Mekan, Mekansal Dönüşüm, Mekan ve Mobilya Tasarımı,Osmanlı Dönemi Mekan ve Mobilya, Teknik Resim, Perspektif, Marküteri

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde lisans öğrenimini ikinci olarak tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat Dalında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında “Türkiye’de Modern Mobilyanın Gelişimi” adlı tezi ile tamamladı. 2006 yılında (bir yıl) Ökümenisches Zentrum Stuttgart Almanya’da Dil eğitimi aldı. 2007 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrenimini “ 1980 Sonrası Konutların Mekânsal Dönüşüm Analizi: İstanbul Örneği” adlı tez çalışmasını 2011 yılında tamamladı. 2004 yılından beri Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. İki tez çalışması dışında, 9 adet karma ve kişisel sergi, 3 adet workshop, bir yarışma finalistliği ve bir mansiyon ödülü bulunmaktadır. Akademik olarak çeşitli idari görevlerde bulunmaktadır.
Asst. Prof. Güliz ÖZORHON

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2486

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Ekolojik Mimari, Konut Yerleşimleri,Mimarlık ve Tasarım Eğitimi
 
 

Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü-2000), Yüksek Lisans (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği ve Malzeme Programı, 2003), Doktora, (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım Programı -2009). 2000 yılından itibaren T.C.Maltepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları ile Ulusal Mimari Proje Yarışmalarında aldığı ödülleri vardır.
Asst. Prof. İlker Fatih ÖZORHON
Head of Architecture(English) Department

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2490

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı,Modern Mimarlık 

1978 yılında Rize-Pazar’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yüksek öğrenimini Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. F.B.E., Mimarlık A.B.D, Bina Bilgisi Programı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2002 yılında Yüksek Mimar ünvanını alarak bitirdi. 2008 yılında İTÜ F.B.E., Mimarlık A.B.D, Mimari Tasarım programında doktorasını tamamladı.  2001 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ndeki görevine 2008 yılından beri Yardımcı Doçent olarak devam etmektedir. Mimari proje çalışmalarının ve ulusal ve uluslar arası yayınlarının yanında katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarından kazandığı çeşitli ödülleri bulunmaktadır.
Asst. Prof. Candan ÖZÜLKE

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2484

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Housing Development, Migration and Belonging/attachment, Culture and Identity Studies, Architectural Design, Environmental and Behavioral Research. 

Bachelor of Architecture (Istanbul Technical University Faculty of Architecture and -1993), M.Sc. (Istanbul Technical University-Institute of Science and Technology-Building Information Program-1997), Ph.D (Istanbul Technical University-Institute of Science and Technology-Building Information Program-2005). Vice Chair of the Department of Architecture since 2009. 

 
Asst. Prof. Togan TONG
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım
 

Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım, Art Deco, Sayısal Tasarım Stüdyoları, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Mimari Animasyon ve Simülasyon, Etkileşimli Sunum Teknikleri, Ses ve Görüntü Montaj, Arkeolojik Yerleşimlerde Etkileşimli Canlandırma, Kinetik Mimari, Arayüz Tasarımı, Tarihsel Bölgelerde Planlama ve Tasarıma Yönelik Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları, Analitik Mimari Rölöve Uygulamalarında Sayısal 3B Modelleme, 3B Sanal Gerçeklik Ortamlarında Mimari Çözümler, Mimarlıkta Video’nun Tasarım sürecinde Kullanımı, Alt Yapısız Mimarlık, İnsan Davranışlarının Sayısal Ortamdaki Etkileri, Hesaplamalı Mimari Tasarım, Parametrik Tasarım Uygulamaları
 

Asst. Prof. Türkan UZUN

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2488

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas: Mimarlık Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Çağdaş Mimarlık, Modernizm, Dijital Tasarım Kuram ve Metotları, Parametrik Tasarım, Dynamic Architecture,Yapı Bilgisi Modelleme
 
 

Taksim Atatürk Lisesi, Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi -1995), Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi-F.B.E- Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-1998), Doktora (YıldızTeknik Üniversitesi-F.B.E. Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-2008), Maltepe Üniversitesi Yard.Doç.Dr. ünvanı aldı.Çeşitli Mimarlık ofislerinde mimari kadroda yer aldı. Prof.Dr.Emre Aysu BODART Mimarlık ofisi, Ateş Mimarlık, Cengiz Bektaş ofisi, Cenk Demir İnşaat, Anıt Mimarlık bunlardan bazılarıdır. Ofis çalışmalarının yanısıra Autodesk Türkiye Gold Partner Grafcad'de dijital tasarım programları danışman mimarı olarak 2 yıl görev yaptı. Bireysel ve Kurumsal eğitimler tamamladı. Özel Eğitim Kurumlarında ve Mimarlık ofisleri mimari kadrolarının AutoCAD, Revit Architecture, gibi programların eğitimlerini tamamladı. Kadıköy Belediyesi-Ağaoğlu, KG Mimarlık, Promete Mimarlık,  gibi pek çok kurumun mimari kadrolarının kurumsal eğitimlerini tamamladı. İran Ticaret ve Sanayi Birliği'nin Revit Architecture İngilizce eğitimlerini tamamladı.  Bu eğitimlerin yanısıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverisitesi Mimarlık Fakültesi'nde misafir Öğretim üyesi olarak Yapı Bilgisi Modelleme dersini yürütmektedir.  Maltepe Üniversitesi bünyesinde Dijital Tasarım ve Mimarlık dersleri ile Proje yürütücülüğü görevinin yanısıra  Maltepe Üniversitesi Staj Komisyonu başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi  Web Koordinatörü  görevlerini sürdürmektedir. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır.
 
Asst. Prof. Müjdem VURAL
(part-time)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Research Areas: Mimari tasarım, Yapı bilgisi, Yapı biyolojisi

Lisans  Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi  1995
Y. Lisans  Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi 1997
Doktora Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi 2000

Ar.Gör. Yıldız Teknik  Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1996-2004
Dr.Ar.Gör.    Yıldız Teknik  Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2004-2006
Misafir Bilim  İnsanı,Dr. Virginia Üniversirtesi Mimarlık Fakültesi 2005
Yard.Doç. Dr. Yıldız Teknik  Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2006-
 
Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri, makale ve bildirileri bulunmaktadır.