LİSANSÜSTÜ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ--YENİ